DIT IS STREETPRO

Onze missie

Stichting StreetPro begeleidt (kwetsbare) jongeren van 16 t/m 30 jaar uit de regio Amsterdam:
– naar een passende vervolgopleiding, met als doel hun startkwalificatie te behalen;- zonder startkwalificatie naar een passende baan.

De vraag als uitgangspunt

StreetPro bereikt haar doel door het aanbieden van oplossingsgerichte coaching en vraaggerichte maatwerkprogramma’s die nauw aansluiten op de talenten en belevingswereld van jongeren.

Zelfredzaamheid staat centraal

Hiermee beogen wij  de sociaal maatschappelijke zelfredzaamheid van de jongeren te vergroten. De jongeren worden begeleid door een team van professionals. Daarnaast zet StreetPro rolmodellen in en voormalig vroegtijdige schoolverlaters om de deelnemers extra te stimuleren, motiveren en aan te sturen. 

Gericht op natuurlijk talent

De naam StreetPro staat voor ‘Street Professionals‘ en heeft betrekking op de natuurlijke talenten van jongeren. Op straat leren jongeren veel vaardigheden; de zogenaamde ‘street skills’. Stichting StreetPro is ervan overtuigd dat het belangrijk is om deze skills te professionaliseren en de jongeren inzicht te geven in hun talenten. Wij zijn van mening dat hierdoor onze jongeren worden gemotiveerd en gestimuleerd om hun opleiding succesvol af te ronden en  meer kans maken op de arbeidsmarkt.