WALK OF LIFE: DE SANTIAGO UITDAGING

 Internationaal Empowerment Programma
Voor gemotiveerde jongeren die vooruit willen.

In actie komen, uit je comfortzone, grenzen verleggen, risico’s nemen, patronen doorbreken, mogelijkheden zien, vastberaden zijn, doorzetten, hulp vragen, samenwerken, kwetsbaar durven zijn, tegenslagen incasseren, focus houden, doelgericht zijn, kwaliteiten ontdekken, vertrouwen winnen en successen boeken. BAM!

De uitdaging
Een groep van 8 jongeren maakt in 8 dagen een 150 km lange wandeltocht vol fysieke en mentale uitdagingen over het beroemde pelgrimspad in Noord-Spanje, de ‘Camino de Santiago de Compostela’, op weg naar nieuw perspectief. Het wordt de tocht van hun leven: The Walk of Life!

Belangrijke data
Informatiebijeenkomst op woensdag 30 januari 2019 bij StreetPro
Sessie 1 van 11.00 – 12.30 uur
Sessie 2 van 13.30 – 15.00 uur

Selectiegesprekken op woensdag 6 februari 2019 bij StreetPro.
De hele dag op afspraak.

24h teambuildingsevent op 19-20 februari of 26-27 februari 2019 in Strijen
2-daagse met overnachting ter voorbereiding.

Hike in Spanje van 22 t/m 31 maart 2019.
10-daagse wandeltocht, waarvan 2 reisdagen.

Terugkomdag op vrijdag 17 mei, locatie nog onbekend.
De hele dag van 10.00 – 15.00 uur.

Hoe ziet dat er praktisch uit?
We lopen in totaal 150 km, verdeeld over 8 etappes van gemiddeld 20 km per dag. Elke meter wordt gelopen met eigen bepakking en er wordt geen gebruik gemaakt van andere transportmiddelen (uitzondering in geval van ziekte of blessure). Onderweg krijgen jullie als deelnemers ervaringsgerichte opdrachten en oefeningen, die je individueel of in groepsverband uit moeten voeren. Ook worden onderweg coachingsgesprekken gevoerd.

Waar gaan we precies naar toe?
De wandeltocht is in Noord-Spanje, in de nabije omgeving van Santiago de Compostela. De eerste zeven etappes gaan van Sarria naar Santiago de Compostela. De laatste etappe leidt naar Finisterre, het officiële eindpunt van de route, het meest westelijke puntje in Spanje aan de oceaan. Zoek het maar even op via google maps!

Waar verblijven we onderweg?
We overnachten op slaapzalen in sobere herbergen langs de route, samen met andere wandelaars. Elke dag is er gezamenlijk ontbijt, lunch en diner.

Wanneer gaan we op pad?
Op vrijdag 22 maart 2019 vertrekken we met het vliegtuig vanaf Amsterdam Schiphol naar Santiago de Compostela. Het wandelcoachingsprogramma is van 23 t/m 30 maart. Op zondag 31 maart 2019 vliegen we van Santiago de Compostela naar Amsterdam Schiphol en ga je weer naar huis.

Wat kom er verder nog bij kijken?
Voor de wandeltocht is er een 2-daags kennismakings/teambuildingscamp. En na de wandeltocht is er een terugkomdag.

Hoe ziet de voorbereiding eruit?
Een aantal weken voor vertrek kom je met het team samen voor nadere kennismaking, voorbereiding en teambuilding. Dit doen we tijdens een 24-uurs kamp op een buitenlocatie. Er wordt een eerste lange wandeling gemaakt, voorlichting gegeven over de voorbereiding op de reis en diverse teambuildingsactiviteiten. Ook kun de je hier alvast kennis maken met de coaches die je gaan begeleiden tijdens de wandeltocht en krijgen de coaches een eerste indruk van de jou en de groep.

Wat kost het?
Deelname aan het project is kosteloos. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, zoals jouw maximale inzet en annuleringskosten.
Wat voor je betaald wordt:

  • vliegtickets
  • lokaal vervoer
  • overnachtingen
  • maaltijden
  • noodzakelijke equipment

Overige uitgaven zijn voor eigen rekening.

Wie gaan er mee als begeleiding?
Het gehele programma wordt begeleid door 3 professionele (gecertificeerde) coaches. Allemaal hebben ze uitgebreide ervaring als reisbegeleider en in het begeleiden van jongeren.

Waarom zou ik meegaan?
Jullie krijgen de kans om onder professionele begeleiding een vicieuze cirkel te doorbreken en weer regie te nemen over je eigen leven. Onderweg werk je aan zelfkennis, zelfbeeld en zelfvertrouwen. Je leert zelfstandig keuzes maken, krijgt vertrouwen in jouw competenties en je leert passende en realistische doelen te stellen, waar je gemotiveerd voor bent. Kortom, je vindt jezelf opnieuw uit, zodat je weer mogelijkheden gaat zien en stappen zet naar een betere toekomst.

Maak ik kans op deelname?
Je maakt kans op deelname als 1)je tussen de 18-28 jaar bent, 2) je in de regio Amsterdam woont, 3) je hebt nu geen opleiding of werk, 4) je wilt werken aan een positieve toekomst, 5) je bent bereid tot 100% inzet en commitment.

Waarom een wandeltocht?
We willen jongeren letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. De geijkte manieren, zoals de programma’s op een vaste locatie, blijken niet voor iedereen goed te werken. Veel jongeren kennen de institutionele 4 muren al zo goed en hebben het juist nodig in een meer natuurlijke omgeving en volgens een meer eigentijdse methode aan de slag te gaan. Vandaar een wandeltocht in een natuurlijke omgeving.

Hoe gaan we dat doen?
Tijdens het programma worden jongeren uitgedaagd om de confrontatie met zichzelf op diepere lagen aan te gaan. We bieden ze een nieuw referentiekader waarin ze zichzelf weer als kansrijk gaan zien en geven ze inzichten en tools om hun denken, voelen en gedrag hiernaar aan te passen, zodat ze deze kansen ook daadwerkelijk leren benutten.
Het is dus niet zomaar een wandeltocht. Het is een verdiepingstocht, met vooral een reis naar binnen. Diepere vraagstukken als ‘wie ben ik’, ‘wat wil ik’ en ‘wat kan ik’, zijn nauw verweven met het lopen van de Camino en de ontmoeting hierin met jezelf.
Om de doelstellingen rondom bewustwording, omdenken en empowerment gericht te kunnen bereiken, worden de jongeren onderweg begeleid aan de hand van een coachingsprogramma gebaseerd op het NLP- coachmodel. Iedere dag staat in het teken van een bepaalde vraag of thema.

Wat levert het op?
De jongeren krijgen een buitengewone leerzame ervaring en leveren een prestatie om trots op te zijn. Aan het eind van de tocht zullen zij inzien dat je altijd meer kunt dan je denkt, tenminste als je bereid bent ergens echt voor te gaan en je kwaliteiten goed weet in te zetten.
Dit coachingsprogramma heeft als hoger doel een positieve bijdrage te leveren aan de sociale participatie van de jongeren, door re-integratie naar opleiding of werk. Wat wij concreet bieden zijn de ‘stepping stones’ die hieraan voorafgaan. Namelijk een proces van bewustwording, omdenken en empowerment bij de jongeren in gang te brengen, die als basis dienen voor dit re-integratietraject.

Voor wie is het?
Het programma’s is gericht op zeer kwetsbare risicojongeren in de leeftijd van 18 t/m 28 jaar, die moeilijk te bereiken zijn voor de reguliere instanties en/of met reguliere begeleidingsprogramma’s. We richten ons met name op:

  • ex-gedetineerde jongeren
  • top 400/600 jongeren
  • jongeren uit drugs- en/of alcoholverslaving (ex verslaafde)
  • zeer kwetsbare meiden in loverboy-circuits
  • jongeren met problematiek op meerdere leefgebieden, waardoor ze bij reguliere programma’s niet of onvoldoende aankomen.

Deze jongeren hebben er veelal baat bij om tijdelijk uit hun leefomgeving gehaald te worden, aangezien die over het algemeen geen constructieve bijdrage levert aan hun toekomstperspectief.

Hoe selecteren we deelnemers?
De selectie zal plaatsvinden op basis van diverse criteria: de jongere moet passen in de doelgroep zoals omschreven. Daarnaast moet hij/zij een motivatie schrijven, waarom dit coachingsprogramma voor hem/haar nuttig kan zijn en tot welke inzet hij/zij toe bereid is. Uit een intakegesprek, waarin de diverse leefgebieden van de jongere besproken worden en de probleemanalyse opgemaakt, moet blijken of er voldoende en passende coachingsvragen zijn voor deelname aan het programma.
Blijkt dat de jongere binnen de doelgroep past, goed gemotiveerd is en voldoende en passende coaching vraagstukken heeft, dan komt hij/zij in aanmerking voor deelname.

Hoe waarborgen we de focus op individuele doelen en ontwikkeling?
Van tevoren worden tijdens de intakegesprekken individuele leerdoelen geformuleerd, waaraan gewerkt moet worden. Ook zal een 0-meting worden afgenomen, waarmee aan de hand van een format getoetst wordt hoe hoog de betreffende jongeren scoren op diverse aspecten van empowerment.

Hoe ziet het vervolgtraject eruit?
De coaches die de wandeltocht begeleiden, houden dagelijks een logboek bij waarin de algemene ervaringen en ontwikkelingen rondom de jongeren worden vastgelegd. Daarnaast vullen de coaches dagelijks een format in, waarin de diverse aspecten van empowerment (zoals geformuleerd in de 0-meting en in de individuele doelen) getoetst worden. Deze deelnemersinformatie zal worden overgedragen naar de interne coaches van Stichting StreetPro, die verantwoordelijk zijn voor het vervolgtraject binnen SchoolAcademy of Jobacademy.
Zes weken na terugkomst van de wandeltocht is er een terugkomdag voor alle deelnemers op locatie bij StreetPro. Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug, bespreken we leermomenten en actiepunten en kijken we hoe het nu is. Met name de vraag ‘wat heb je (nog) nodig?’ is daarbij essentieel.

Hoe is de communicatie rondom het project?
Uitgebreide informatie over het project is te vinden op www.santiagouitdaging.nl en op de speciale Facebookpagina. Verder is het projectvoorstel als rapport opvraagbaar voor uitgebreide achtergrondinformatie.