Doelstelling & Doelgroep

Doelstelling
De doelstelling van JobAcademy is: ‘Werkeloze jongeren effectief voorbereiden op het vinden, uitvoeren en behouden van een baan.

Onze doelstelling bereiken wij door jonge werkelozen werknemers- en communicatie/sociale vaardigheden aan te leren. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het opdoen van succes- en leerervaringen op werkgebied en persoonlijk vlak, in plaats van faalervaringen. De kans op uitval van jongeren wordt door bovengenoemde aanpak aanzienlijk verminderd, waar uiteindelijk alle partijen bij gebaat zijn.

Doelgroep
De doelgroep van JobAcademy zijn jongeren tussen de 17 en 28 jaar die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.