Doelstelling & Doelgroep

Doel
Het SchoolAcademy-programma beoogt jongeren die zijn uitgevallen, of dreigen uit te vallen bij hun huidige opleiding, (terug) te begeleiden naar een passende vervolgopleiding, met als doel het behalen van een startkwalificatie.

Doelgroep
De doelgroep van SchoolAcademy bestaat uit jongvolwassenen, tussen 16 en 23 jaar en woonachtig in Stadsregio Amsterdam, die het onderwijs (dreigen te) verlaten zonder startkwalificatie, veelal door een verkeerde studiekeus en/of onvoldoende kennis van de vele mogelijkheden die de maatschappij biedt.