MISSIE

Missie
De missie van StreetPro is om (kwetsbare) jongeren een positief toekomstperspectief aan te reiken door het vergroten van hun sociaal maatschappelijk zelfredzaamheid.

Wij beogen onze missie te realiseren door het aanbieden van oplossingsgericht coaching- en vraaggerichte maatwerkprogramma’s die nauw aansluiten op de talenten en belevingswereld van jongeren. De focus ligt hierbij op oriëntatie op de school- & arbeidsmarkt.