HET BEGIN

OPRICHTING

Het programma ‘StreetPro’ is in 2009 ontwikkeld door de Stichting Straatvoetbal Bond Nederland (SVBN) naar aanleiding van de hoge uitvalcijfers op het mbo. Met het project StreetPro beoogde de SVBN jongeren die voortijdig waren uitgevallen of dreigden uit te vallen, weer een positief toekomstperspectief aan te reiken. Dit door de jongeren te activeren en enthousiasmeren voor een oplei­ding die aansluit bij hun passie en persoonlijke ambitie. Uitgangspunt was dat hiermee een groter persoonlijk draagvlak werd gecreëerd voor hun opleiding en toekomstig werkveld.

In 2010 heeft de SVBN in het kader van het project ‘Aanval op de Schooluitval,’ in samenwerking met het Ministerie van OC&W en het ROC van Amsterdam, een succesvolle pilot gedraaid met het project Streetpro. In 2012 werd het project uitgekozen als een van de 20 initiatieven van het programma ‘Kansen voor Jongeren’ van het Oranje Fonds. Dat vormde aanleiding om het project verder te ontwikkelen tot een volwaardig programma wat begin 2014 heeft geresulteerd in de oprichting van de stichting StreetPro.

https://www.streetpro.nl/wp-content/uploads/2021/07/image_01_home_02.png