OVER STREETPRO

ONZE MISSIE

Stichting StreetPro is een non-profit organisatie die begeleiding en talentontwikkelingsprogramma’s aanbiedt aan jongeren met de ambitie om naar school te gaan, maar niet goed weten welke opleiding bij ze past. Of voor jongeren die van studie willen wisselen en zich willen oriënteren. StreetPro is er ook voor jongeren die graag willen werken, maar niet goed weten waar ze moeten beginnen en moeite hebben met het maken van een connectie in de professionele wereld.

De missie van StreetPro is om jongeren die om wat voor een reden dan ook buiten het (sociaal-maatschappelijk) systeem vallen, een positief toekomstperspectief aan te reiken. Dit doen wij door maatwerk aan te bieden en oplossingsgerichte methodieken te gebruiken die nauw aansluiten op de talenten en belevingswereld van de jongeren.

Intensieve 1 op 1 begeleiding van een vaste coach.
We zetten ons netwerk in om jongeren te helpen.
Begeleiding ook na het beëindigen van het programma.
https://www.streetpro.nl/wp-content/uploads/2021/09/424867242.png

ONZE VISIE

Onze visie
‘Wij geloven niet in kansloos. Iedere jongere krijgt bij StreetPro een kans. Wij streven ernaar om de sociaal maatschappelijk zelfredzaamheid van jongeren duurzaam te vergroten van en hun maatschappelijke waarde zichtbaar te maken.

Onze kernwaarden
Wij zijn dynamisch, oprecht betrokken, persoonlijk, deskundig, inspirerend, uniek, laagdrempelig, flexibel, behulpzaam, professioneel, eerlijk, transparant, eigenwijs en innovatief.

Onze kerncomptenties
StreetPro kan als geen ander in relatief korte tijd een (bewustwordings)proces in gang zetten bij een doelgroep die zich kenmerkt door een terughoudende en soms zelfs vermijdende houding richting professionele bemoeienis in hun leven;

StreetPro positioneert zich op een unieke wijze op het snijvlak tussen de domeinen Arbeid, Onderwijs, Sport, Hulp- en dienstverlening en is daardoor maatschappelijk relevant en van grote meerwaarde voor het aanbod voor haar doelgroep in de stad Amsterdam;

StreetPro heeft een vraag- en oplossingsgerichte werkwijze;

StreetPro biedt haar deelnemers effectieve en efficiënte nazorg om uitval te voorkomen. Wij blijven onze jongeren monitoren voor zolang het nodig is.

Uitgangspunt is eigen unieke talenten van de jongere.
Vraag- en oplossingsgerichte werkwijze.
Focus op Life Skills
https://www.streetpro.nl/wp-content/uploads/2021/09/foto-6.png