OVER ONS

Stichting StreetPro is een non-profit organisatie die begeleidingsprogramma’s aanbiedt aan (dreigende) voortijdig schoolverlaters en jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onze missie
De missie van StreetPro is om jongeren die om wat voor een reden dan ook buiten het (sociaal-maatschappelijk) systeem vallen, een positief toekomstperspectief aan te reiken. Dit doen wij door maatwerk aan te bieden en oplossingsgerichte methodieken te gebruiken die nauw aansluiten op de talenten en belevingswereld van de jongeren.

Onze visie
‘Iedere (kwetsbare) jongeren krijgt bij StreetPro een 2e kans. Dit doen wij door het duurzaam vergroten van hun sociaal maatschappelijk zelfredzaamheid en hun maatschappelijke waarde zichtbaar te maken.

Onze kernwaarden
Wij zijn dynamisch, oprecht betrokken, persoonlijk, deskundig, inspirerend, uniek, laagdrempelig, flexibel, behulpzaam, professioneel, eerlijk, transparant, eigenwijs en innovatief.

Onze kerncomptenties
StreetPro kan als geen ander in relatief korte tijd een (bewustwordings)proces in gang zetten bij een doelgroep die zich kenmerkt door een terughoudende en soms zelfs vermijdende houding richting professionele bemoeienis in hun leven;

StreetPro positioneert zich op een unieke wijze op het snijvlak tussen de domeinen Arbeid, Onderwijs, Sport, Hulp- en dienstverlening en is daardoor maatschappelijk relevant en van grote meerwaarde voor het aanbod voor haar doelgroep in de stad Amsterdam;

StreetPro heeft een vraag- en oplossingsgerichte werkwijze;

StreetPro biedt haar deelnemers effectieve en efficiënte nazorg om uitval te voorkomen. Wij blijven onze jongeren monitoren voor zolang het nodig is.