Partners

StreetPro Partners
StreetPro streeft ernaar om prettige samenwerkings- verbanden aan te gaan met partijen die willen investeren in kwetsbare jongeren. Ons uitgangspunt is om van elkaar te leren, te ondersteunen en te versterken. 

VSB Fonds
Vriendenloterij
Fonds 21
Gemeente Amsterdam
SVBN
Start Foundation
Instituut GAK
Kansfonds