RESULTATEN

Dit hebben we tot nu toe bereikt
Wij geloven niet zo in een ‘gebrek aan motivatie’. Wel zien we dat het voor jongeren vaak moeilijk is om te ontdekken wat hun echt drijft en waar hun talenten liggen. En hoe ze hun weg moeten vinden in een wereld aan mogelijkheden of juist in hele lastige omstandigheden. Precies daar geeft StreetPro met haar programma’s antwoord op. Zodat jongeren er niet alleen voor staan, daar waar ze net even dat duwtje in de rug nodig hebben.

En dat werkt! In projectjaar 2017/2018 zijn er maar liefst 192 jongeren en 70 statushouders bij StreetPro aangemeld voor één van haar programma’s. Hiervan zijn 182 jongeren door het team van StreetPro inmiddels (terug)begeleid naar school of naar werk.

Dit maakt onze methode uniek

 • Vrijwillige deelname;
  Onze jongeren doen vrijwillig mee aan het programma
 • Duidelijke communicatie;
  We communiceren snel en met korte lijnen
 • Vaste coaches;
  intensieve 1 op 1 begeleiding van een vaste coach.
 • Effectieve werkvormen;
  Een breed en gevarieerd aanbod 
 • Trots;
  Iedere stap wordt gevierd en de voortgang inzichtelijk gemaakt
 • Snelle schakels;
  We zetten ons netwerk in om de jongeren snel aan een bijbaan te helpen
 • Nazorg;
  Begeleiding ook na het beëindigen van het programma.

Positieve feedback
Het Kohnstamm Instituut heeft onderzoek naar de bevindingen van onze deelnemers gedaan. Hieruit blijkt onder andere dat:

76% van de deelnemers na het programma zijn of haar individuele problemen heeft opgelost
82% nieuwe vrienden heeft gemaakt
85% een positievere wending aan zijn leven heeft gegeven.
82% het programma leuk tot heel leuk vind

Groei
Uit het stijgende aantal aanmeldingen blijkt dat niet alleen de jongeren zelf, maar ook onderwijsinstellingen, hulpverlenende organisaties en reclassering ons steeds beter weten te vinden. De komende jaren zullen we hard werken om nog meer jongeren een positief toekomst perspectief te bieden.