Aanmelden

Aanmelden

Alle jongeren kunnen via www.streetpro.nl worden aangemeld of zichzelf aanmelden voor de SchoolAcademy van StreetPro. Na aanmelding voor ons programma wordt er telefonisch contact opgenomen met de aanmelder en vindt er een korte screening plaats. 

Aanmelden SchoolAcademy

    1. Gegevens aanmelder

  • 2. Personalia deelnemer

  • 3. Gegevens ouders/ verzorgers

  • 4. Vragen over deelnemer

 

Verificatie

Als de aangemelde jongere voldoet aan onze basale voorwaarden, dan wordt de jongere uitgenodigd voor een kennismakingsmiddag. Voor deze kennismakingsmiddag worden normaliter ook ouders/opvoeders en aanmelder uitgenodigd. De kennismakingsmiddag duurt maximaal 2 uur en vindt 3 tot 4 weken voor de start van het programma plaats. Tijdens deze middag wordt er met de jongere een afspraak gemaakt voor een intake gesprek. 

Let op: is de jongere niet aanwezig op de kennismakingsmiddag dan volgt er géén intake gesprek! 

De week na de kennismakingsmiddag worden alle aangemelde jongeren bij StreetPro verwacht voor het maken van de instaptoetsen Nederlands en rekenen. Op basis van de resultaten wordt er een ‘op maat’ plan voor bijlessen gemaakt. Daarna start het programma. 

De eerste twee weken van het programma is de zogenaamde ‘proefperiode’. Tijdens deze periode wordt op basis van aanwezigheid en inzet definitief bepaald of de jongeren geschikt is voor ons programma. Als de deelnemer vaak te laat komt en/of zonder geldige reden niet op komt dagen dan kunnen we hem/haar doorverwijzen naar een ander traject of programma dat beter bij hem/haar past (dit voorkomt dat we weken ongemotiveerde deelnemers zitten).  

De vastgestelde data voor de kennismakingsmiddag in 2017/ 2018 zijn:

  • 2 november 2017 
  • 8 februari 2018
  • 5 april 2018
  • 9 mei 2018