KPMG

JAN HOMMEN

SCHOLARSHIP 2024

GRIJP JE KANS

Ben je een (aankomende) mbo-student en volg je een BOL-opleiding? Dan is dit een geweldige kans om financiële en persoonlijke ondersteuning te krijgen zodat je jouw droom(studie) werkelijkheid kunt maken. Schrijf je voor 15 maart in voor het KPMG Jan Hommen Scholarship programma en maak kans op een studiebeurs ter waarde van € 2.500 per jaar, met een maximum van 4 jaar.

Daarnaast biedt het KPMG Jan Hommen Scholarship programma je een unieke ervaring bestaande uit:

Een Talentontwikkeldag, inclusief persoonlijke assessment
Deelname aan de Empowerment Camp
Persoonlijke coaching en studiebegeleiding van StreetPro
https://www.streetpro.nl/wp-content/uploads/2023/02/324879274.png

REALISEER JE DROOM

Heb je financiële hulp nodig om je studie af te ronden, wil jij ontdekken waar je talenten liggen, of zoek je inspiratie om je mbo-opleiding een boost te geven? Wat de reden ook is, KPMG en StreetPro helpen je jouw  droom te realiseren!

BEN JIJ?

Ben jij een talentvolle MBO student maar heb je (financiële) hulp nodig om je droom te realiseren? Schrijf je dan voor 15 maart in voor het KPMG Jan Hommen Scholarship programma en maak kans op een studiebeurs ter waarde van maximaal € 2.500 per jaar, met een maximum van 4 jaar!

KEN JIJ?

Ken jij een talentvolle mbo-student die de KPMG Jan Hommen Scholarship verdient?
Nomineer hem/ haar dan voor 15 maart voor deze unieke studiebeurs! Vul vervolgens samen met de student het aanmeldformulier in en schrijf een aanbeveling.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe ziet de selectieprocedure eruit?

Hieronder de data voor de KHJS editie van 2024. Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een email naar kjhs@streetpro.nl.

 • Werving nieuwe kandidaten 
  Meld je aan voor vrijdag 15 maart 2024. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier. Vertel ons je motivatie en/ of maak bijv. een filmpje. Tot slot vraag iemand die jou goed kent om een aanbeveling.
 • Eerste selectieronde
  Uit alle aanmeldingen worden 40 studenten geselecteerd die worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Talentontwikkelingsprogramma van KPMG. De selectie vindt plaats i.s.m. StreetPro en KPMG.
 • Persoonlijkheidsvragenlijst
  Ontdek je talenten en haal het beste uit jezelf. Je wordt gevraagd deze vragenlijst in te vullen ter voorbereiding op de Talentontwikkelingsdag.
 • KPMG Talentontwikkeldag 
  Op vrijdag 19 april 2024. Een dagdeel vol uitdagende workshops die deel uit maken van het Talentontwikkelingsprogramma. Aan het einde van de dag beslist de selectiecommissie welke 16 kandidaten door gaan naar de 2e selectieronde.
 • Tweede selectieronde
  Uiterlijk maandag 22 april hoor je of je door bent naar het Empowerment Camp en de Finale!
 • 3 dagen Empowerment Camp 
  Drie dagen, 29, 30 april en 1 mei 2024, vol uitdagingen op een speciale toplocatie met overnachtingen! Bij terugkomst een kostuum/pak uitzoeken bij Dress for Success in Amsterdam.
 • Presentatievaardigheden 
  Workshop presentatietechnieken op 6 en 7 mei 2024 ter voorbereiding op de eindpresentatie voor de 16 finalisten.
 • Eindpresentatie  
  De finale op maandag 13 mei 2024, waarin de overgebleven studenten worden uitgenodigd zich te voor te stellen aan de jury onder leiding van Jan Hommen. Aan de hand van de uitvoering van een uitdagende opdracht, word je gevraagd het beste van jezelf te laten zien, wat je hebt geleerd tijdens het Empowerment Camp en je zo te onderscheiden van je medekandidaten. Twee studenten krijgen de studiebeurs daadwerkelijk toegekend! De overige finalisten zullen echter niet met lege handen vertrekken.
Wat zijn de voorwaarden voor deelname?
 • ROC/mbo studenten en schoolverlaters (minimaal mbo niveau) kunnen in aanmerking komen voor de KPMG Jan Hommen Scholarship. Docenten en zorgcoördinators mogen potentiële kandidaten (met goedkeuring van de kandidaat) ook voordragen door een aanbeveling te schrijven.
 • De winnaars van de beurs maken alleen aanspraak op de beurs wanneer zij zich committeren en inschrijven voor een opleiding aan een ROC/mbo in Nederland en bewijsmateriaal hiervan kunnen overleggen: kopie bevestiging inschrijving opleiding ROC en factuur lesgeld op naam van de student. De winnaars sluiten hiervoor een overeenkomst met Stichting KPMG Jan Hommen Scholarship (‘de Stichting’).
 • Het bedrag van de beurs, dat in delen wordt uitgekeerd, dient te worden gebruiken voor een passende mbo opleiding (lesgeld), die de winnaar helpt om zijn/haar doelen te realiseren. Het zakgeld dient gebruik te worden voor studie-gerelateerde zaken/aankopen. de Stichting behoudt het recht om bewijsmateriaal (bonnetjes/facturen) op te vragen voor het uit te keren zakgeld.
 • De toegekende beurs is niet overdraagbaar aan een andere student en de winnaar dient de mbo-opleiding waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven te volgen aan een opleidingsinstituut in Nederland.
 • De beurs wordt gedurende de (resterende) looptijd van de mbo studie, met een maximale looptijd van vier jaar, toegekend aan de twee winnende studenten en uitsluitend gecontinueerd bij voldoende studieresultaten en bij bevordering naar het volgende studiejaar. Bij onvoldoende studieresultaten wordt de beurs onmiddellijk stopgezet. Per semester/trimester dienen de winnaars van de beurs hun studieresultaten aan Stichting StreetPro en de Stichting/KPMG te overleggen. Het initiatief ligt hiervoor bij de winnaars van de beurs. Bij het uitblijven van het delen van de studieresultaten, wordt de beurs onmiddellijk stopgezet.
 • De beurs wordt gedurende het schooljaar in verschillende delen aan de winnaar overgemaakt en gaat in vanaf het eerst volgende schooljaar.
 • Als onverwachts niet kan worden deelgenomen aan één van de voorgeschreven programmadagen, dan wordt de kandidaat gediskwalificeerd voor verdere deelname aan het programma en komt niet langer in aanmerking voor de beurs. Zijn/haar plek wordt dan aan een andere kandidaat toegekend.
 • Het niet voldoen aan één of meer van de voorwaarden voor deelneming of de voorwaarden zoals opgenomen in de door de winnaar te sluiten overeenkomst leidt tot diskwalificatie van deelname aan het programma en het stopzetten of het intrekken van de beurs door de Stichting.
 • Kijk je terug op een mooi en inspirerend programma en wil je zelf een steentje bijdragen, aarzel niet om dit te delen met de organisatie, wellicht word je uitgenodigd om zelf deel uit maken van de Talentontwikkelingsdag of zitting te nemen in de jury van het volgende jaar. Dan bepaal jij mede wie er wint!
 • Alle vermelde data en programma onderdelen zijn onder voorbehoud genoemd en kunnen door de organisatie (medewerkers van Stichting StreetPro en KPMG) mogelijk aangepast worden.
 • De winnaars van de beurs zullen een overeenkomst met de Stichting (moeten) aangaan waarin de afspraken ten aanzien van de beurs verder zijn uitgewerkt. Een concept van de overeenkomst is op aanvraag beschikbaar. De beurs gaat in vanaf het eerstvolgende schooljaar.
 • Kandidaten die minderjarig zijn, zijn van harte welkom om deel te nemen. Kandidaten die nog geen 18 jaar zijn, hoeven geen lesgeld te betalen. Mocht een minderjarige kandidaat als winnaar worden uitgeroepen en nog geen 18 zijn, dan wordt de hoogte van de beurs aangepast en zal hij/zij alleen een vergoeding ontvangen ten behoeve van het zakgeld bedoeld voor studie-gerelateerde uitgaven voor de studiejaren dat de leeftijd van 18 jaar nog niet is bereikt.
 • Kandidaten die een BOL of een BBL opleiding volgen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het KPMG Jan Hommen Scholarship programma. BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg waarbij men het overgrote deel van de opleiding op school te vinden is. BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg, een combinatie van werken en leren, waarbij men in dienst is van een erkend leerbedrijf. Mocht de winnende kandidaat een BBL opleiding volgen, dan zal de hoogte van de beurs worden bepaald door de Stichting, na overleg met de kandidaat. Daarbij zal eveneens worden meegewogen of het lesgeld al dan niet is betaald door het erkende leerbedrijf.
 • De informatie op de webpagina’s van KPMG inzake het KPMG Jan Hommen Scholarship bevat algemene informatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.
 • Voor meer informatie verwijzen wij naar het Regelement van Stichting KJHS (pdf).
Hoe werkt het aanmelden?
 • Vul het aanmeldformulier op de website in.
 • Schrijf een pakkende motivatie van minimaal 250 woorden waarom jij vindt dat je voor de studiebeurs in aanmerking komt en/of maak een filmpje en stel jezelf voor! Upload het filmpje.
 • Vraag iemand die jou goed kent om een aanbeveling. Dit kan jouw docent, zorgcoördinator zijn, maar ook iemand die jou goed kent. Upload de aanbeveling.
 • Zorg dat jouw aanmelding, motivatiebrief en/ of filmpje en aanbeveling uiterlijk 18 maart 2023 bij ons binnen is!
 • Ken jij iemand die jij de studiebeurs gunt, nomineer hem of haar en schrijf een aanbeveling voor deze persoon!
Overige vragen of opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over het programma, kun je contact opnemen met Mikkie Sinnige, hij is telefonisch te bereiken op 020-4229522 of per mail kjhs@streetpro.nl.