JobAcademy

Wat is JobAcademy?
JobAcademy is een intensief ‘jobcamp programma’ waarbij jongeren, met een afstand tot de arbeidsmarkt, worden begeleid naar een baan. JobAcademy biedt jongeren de kans om binnen 2 weken na het programma aan het werk te gaan. Met het programma JobAcademy worden jonge werkelozen werknemers- en communicatie/ sociale vaardigheden aangeleerd. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het opdoen van succes- en leerervaringen op werkgebied en persoonlijk vlak.

Het uitgangspunt van JobAcademy wordt gevormd door;

  • maatwerk en individuele behoefte;
  • vraaggericht in plaats van aanbodgericht werken;
  • oplossingsgerichte aanpak;
  • non-formeel leren en veel reflecteren;
  • nadruk op zelfredzaamheid.

Voor een werkgever is het unieke aan dit programma dat de deelnemer vooraf geselecteerd wordt op basis van motivatie. De geselecteerde jongeren worden vervolgens klaargestoomd op alle voorkomende werknemersvaardigheden. Daarnaast krijgt de deelnemer, vanuit StreetPro, nazorg en daar waar nodig begeleiding. Dit scheelt de werkgever weer werk en de kans op vervroegde uitstroom wordt aanzienlijk kleiner.