Stichting StreetPro respecteert jouw privacy

Stichting StreetPro respecteert de privacy van haar betrokkenen. Onder betrokkenen verstaan wij onder meer onze:

 • Donateurs
 • Vrijwilligers
 • Deelnemers
 • Medewerkers
 • Samenwerkingspartners
 • Bezoekers van de website

Jouw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en aan de gedragscodes van Goede Doelen Nederland. Dit privacystatement is van toepassing op al onze websites.

Waarom leggen wij je gegevens vast?

 • Als je aan StreetPro doneert, actie voor ons voert of ons sponsort, een artikel bij ons bestelt of contact hebt via de telefoon, mail of onze website, leggen wij gegevens vast. Die hebben wij nodig voor het uitvoeren van de relatie die je met ons aangaat.
 • Zowel bij een zakelijke als particuliere relatie worden jouw gegevens van je vastgelegd in het kader van relatiebeheer en ook voor de overeenkomst die we hebben afgesloten.
 • Ben je vrijwilliger bij StreetPro dan leggen we alle gegevens vast die nodig zijn voor de vrijwilligersovereenkomst die je met ons aangaat en het goed uitvoeren van je werkzaamheden.
 • Ben je deelnemer bij StreetPro dan leggen we alle gegevens vast die nodig zijn voor de deelname aan onze academies op programma’s.

Welke gegevens leggen wij vast?

 • Bij online contact voor donaties kan dat bijvoorbeeld zijn: naam, adres, e-mail, geslacht, wachtwoord, telefoonnummer, IP-adres, financiële gegevens (waaronder bankrekeningnummer), machtigingsnummer, klantnummer, klikgedrag en contacthistorie.
 • Bij bezoek aan de website is dat het klikgedrag.
 • Voor het relatiebeheer van particuliere geldgevers: naam, e-mail, telefoonnummer, postgegevens, geboortedatum en communicatie voorkeuren. Bij zakelijke contacten: naam, e-mail, telefoonnummer, functie, bedrijfsnaam, postgegevens, algemene bedrijfsgegevens en communicatie voorkeuren.
 • Tijdens evenementen worden beelden gemaakt die we in- en extern kunnen delen via onze website en/of social media. Als je liever niet in beeld bent, geef dit dan aan bij de organisatie. In alle andere situaties vragen we vóóraf toestemming voor het maken van beeldmateriaal.
 • Bij een sollicitatie leggen wij gedurende de sollicitatieprocedure alle gegevens vast die je aan ons verstrekt.
 • Voor deelname aan onze academies op programma’s zijn mogelijke aanvullende voorwaarden van toepassing.

Krijgen derden deze gegevens ook?
Wij verstrekken gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. Wel gebruiken we voor de uitvoering van onze eigen activiteiten zorgvuldig geselecteerde partners en leveranciers (verwerkers). Met deze verwerkers sluiten wij overeenkomsten om er zeker van te zijn dat zij jouw gegevens alleen volgens onze instructie en volgens de wettelijke vereisten behandelen.

Hoe gebruiken we jouw gegevens?

Waarom sturen we je mail?
Verbondenheid vinden we heel belangrijk, daarom zorgen we ervoor dat iedereen zich bij ons betrokken voelt. Dat doen we onder andere via e-mail. En we delen natuurlijk ook graag hoeveel we samen voor elkaar kunnen krijgen en hoe blij we zijn met elke deelname, actie, gift en meer.

Zijn je gegevens bij ons bekend na een deelname, een donatie, een actie of evenement, dan houden we je per e-mail op de hoogte van soortgelijke activiteiten. Heb je aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan word je per e-mail op de hoogte gehouden van activiteiten, projecten en producten van Stichting StreetPro. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.

Grondslag
De grondslag voor deze verwerking is gerechtvaardigd belang van StreetPro om een relevante en efficiënte communicatie met u te hebben. Als je niet wilt dat jouw gegevens hiervoor gebruikt worden laat het dan weten via info@streetpro.nl.

Hoe wij deze persoonsgegevens beveiligen 
StreetPro neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@streetpro.nl

Aanvullende voorwaarden
Organiseer je een actie of neem je deel aan een programma of academy, dan kunnen aanvullende reglementen of voorwaarden van toepassing zijn. Hierop word je gewezen bij het aanmelden of inschrijven.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?
Wij bewaren je gegevens zolang je relatie met ons voortduurt of zolang dit wettelijk is bepaald. Na die termijn bewaren wij enkel geanonimiseerde gegevens voor het maken van analyses. Bepaalde financiële gegevens moeten wij bewaren vanwege de verplichtingen die de belastingwetgeving ons oplegt.
Gegevens van sollicitanten bewaren we tot maximaal vier weken nadat de procedure is afgerond, tenzij je ons laat weten dat we je cv nog een jaar in portefeuille mogen houden.

Wat zijn jouw rechten?
Je kunt een verzoek tot inzage of correctie van je gegevens aan ons sturen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens voor direct marketing. In sommige gevallen kun je ons verzoeken je gegevens te laten verwijderen. Verwijdering is slechts mogelijk voor zover wij nog aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, zoals bijvoorbeeld de wettelijke bewaartermijnen voor donateursgegevens. Wij zullen je identiteit controleren als je ons een verzoek stuurt. Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

Stichting Streetpro
Rhoneweg 38
1043 AH Amsterdam
info@streetpro.nl.

Ben je van mening dat wij in strijd handelen met de wet, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe zit het met links naar andere websites?
Op onze site staat een aantal links naar andere websites. Dat kunnen sites zijn van partijen waarmee wij samenwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die partijen met je gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die je bezoekt.

Wijzigingen in privacystatement 
Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Check daarom op onze website altijd de meest recente versie. Dit privacystatement is bijgewerkt in februari 2024.

Cookies

Stichting StreetPro maakt gebruik van verschillende cookies. Hierover kun je meer lezen in ons cookie statement.