WEEKACADEMY

VIND JOUW TALENT

Snel instromen
WeekAcademy is een kort en intensief programma van twee weken. Doel is om op basis van jouw talenten en interesses binnen een maand een passende opleiding te vinden en van start te gaan. Het is een verkorte versie van het SchoolAcademy programma, waarbij de focus ligt op studiekeuze,  talentontwikkeling en beroepshouding.

Je kunt twee keer per jaar bij WeekAcademy instromen. In januari en in juni. Vlak voor de deadline van aanmelding voor opleidingen. Indien de gewenste opleiding vol blijkt te zijn, zorgen we voor inschrijving voor het volgend startmoment en zoeken we samen met jou naar zinvolle en leerzame dagbesteding tot je kunt starten.

Iets voor jou?
Dit programma is geschikt voor jou als je vlak voor de start van de mbo-opleidingen (in februari en augustus) nog niet weet wat je wilt.  Je gaat je oriënteren op verschillende opleidingen, je gericht voorbereiden op open dagen en op de aanmelding voor een nieuwe school. Je krijgt hierbij professionele begeleiding van verschillende docenten en coaches. Daarnaast verwachten we van jou een goede motivatie en eigen inzet, want het is een intensief, kort en doelgericht programma. 

Voordelen van StreetPro
We werken in kleine groepen, met veel individuele aandacht en begeleiding op maat. Je mag van ons verwachten dat we nauw betrokken zijn bij jouw traject, ook nadat je uitgestroomd bent. Out of the box denken, uitgaan van jouw talenten en een realistisch toekomstbeeld schetsen, zijn belangrijke speerpunten binnen het programma WeekAcademy.

https://www.streetpro.nl/wp-content/uploads/2021/08/52347625472.png