STREETPRO

StreetPro is een jonge eigentijdse organisatie met als doel:

  • Jongeren die geen opleiding hebben (terug) te begeleiden naar een passende vervolgopleiding,
    met als doel hun startkwalificatie te behalen;
  • Jongeren zonder startkwalificatie te begeleiden naar een passende baan.

De stichting StreetPro bereikt haar doel door het aanbieden van oplossingsgerichte coaching en vraaggerichte maatwerkprogramma’s die nauw aansluiten op de talenten en belevingswereld van jongeren. De focus ligt hierbij op oriëntatie op de arbeidsmarkt. Hiermee beogen wij  de sociaal maatschappelijke zelfredzaamheid van de jongeren te vergroten. De jongeren worden begeleid door professionele en vrijwillige coaches van StreetPro. Daarnaast zet StreetPro rolmodellen in en voormalig vroegtijdige schoolverlaters om de deelnemers extra te stimuleren, motiveren en aan te sturen.

StreetPro biedt drie toekomstgerichte programma’s aan:

SchoolAcademy
Dit programma is voor jongeren (16-23 jaar) die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen bij hun huidige opleiding. Deze jongeren worden door StreetPro (terug) begeleid naar een passende vervolgopleiding, met als doel hun startkwalificatie te behalen.

WeekAcademy
Dit programma is een zeer intensief en doelgericht oriëntatieprogramma van een week, gericht op jongeren die twijfelen over hun opleidingskeuze. Dit programma wordt een paar keer per jaar gegeven.

JobAcademy
Dit is een intensieve ‘bootcamp’ programma voor jongeren (17-28 jaar) met een afstand tot de arbeidsmarkt. JobAcademy biedt deelnemers de kans om binnen twee weken na het programma aan het werk te gaan.