STUDIEKEUZE
Voor een goede doorstroom van het voortgezet onderwijs naar het mbo, is een goede studieoriëntatie nodig. SOVO is een uitgebreid studiekeuzeproces waarin het voor jou duidelijk wordt wat jouw opties zijn. Aan het einde van het programma heb je een bewuste studiekeuze gemaakt waar je volledig achter staat en daardoor zeker zult slagen!

Het programma bestaat uit studieoriëntatie en persoonlijke coaching. Het studiekeuzetraject bestaat uit het programma ‘Studiekeuze’ dat is ontwikkeld door StreetPro. Tijdens dit programma wordt samen met de leerling onderzoek gedaan naar de persoonlijke interesses van de leerling. De programmaonderdelen die aan bod komen zijn:

  • Persoonlijke keuzeproces;
  • Structuur MBO;
  • Onderzoek sectoren/ domeinen;
  • Onderzoek richtingen/ opleidingen;
  • Matchen leerling op MBO-instelling;
  • Aanmelding en intake MBO opleiding.

COACHING
Gedurende het programma krijgt je een eigen coach die jou persoonlijk en doelgericht begeleid naar een passende studie. Je voert wekelijks één-op-één gesprekken met de coach, waarin jouw doelen en vragen worden behandeld.

De coach is er ook om jouw hulpvragen in kaart te brengen. Hiermee wordt gedoeld op jouw persoonlijke situatie. Hoe is jouw thuissituatie? Heb je bijvoorbeeld extra zorg/aandacht nodig om door te stromen naar het MBO. Desgewenst adviseert StreetPro de school over eventuele ondersteuningsmogelijkheden tot aan de overstap naar het MBO. Dit alles om jouw kans van slagen op het MBO te vergroten.

SETTING
SOVO wordt in een één op één setting (of in kleine groepsverband) op school aangeboden. Wordt SOVO niet door jouw school aangeboden en wil je toch begeleiding bij het vinden van een passende vervolgopleiding? Dan mag je ook persoonlijk aanmelden. Uiteraard wel met toestemming van jouw ouder(s) en/ of voogd als je nog geen 18 jaar bent. De begeleiding vindt dan plaats bij StreetPro of online.

DUUR
SOVO is voornamelijk gebaseerd op maatwerk waardoor het kan verschillen hoe lang je met het programma bezig bent. Het programma duurt maximaal vier weken en kan in 1, 2, 3 of 4 uur per week worden aangeboden. Het aantal uren per week is afhankelijk van jouw wens en die van de school. Het is wenselijk dat je aanmelding uiterlijk 1 maand voor de uiterste aanmelddatum, 1 april, van het MBO plaatsvindt.