Internationaal Empowerment Programma “Walk of Life: de Santiago Uitdaging”.

Het Empowerment Programma “Walk of Life: de Santiago Uitdaging” is een initiatief van StreetPro in samenwerking met de organisaties BenOnderweg, Lopend Stilstaan en de Camino Anders bekeken. Het programma is ontwikkeld uit passie van de initiatiefnemers voor de doelgroep. Op basis van hun jarenlange ervaring met kwetsbare jongeren en kennis van hun behoeftes is dit programma ontwikkeld. Walk of Life is bestemd voor jongeren die graag vooruit willen komen, maar vaak niet weten hoe ze hun (negatieve) patronen moeten doorbreken. Het programma biedt hen tools aan om tot nieuwe inzichten te komen en ze worden uitgedaagd om hun leven anders in te richten.

Een groep van 8 kwetsbare jongeren maakt in 8 dagen een 150 km lange wandeltocht vol fysieke en mentale uitdagingen over het beroemde pelgrim pad in Noord-Spanje, de ‘Camino de Santiago de Compostela’, op weg naar nieuw perspectief. Het wordt de tocht van hun leven: The Walk of Life!

We willen jongeren hiermee letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. De geijkte manieren, zoals de programma’s op een vaste locatie, blijken niet voor iedereen goed te werken. Veel jongeren kennen de institutionele 4 muren al zo goed en hebben het juist nodig in een meer natuurlijke omgeving en volgens een meer eigentijdse methode aan de slag te gaan.

Tijdens het programma worden jongeren uitgedaagd om de confrontatie met zichzelf op diepere lagen aan te gaan. We bieden ze een nieuw referentiekader waarin ze zichzelf weer als kansrijk gaan zien en geven ze inzichten en tools om hun denken, voelen en gedrag hiernaar aan te passen, zodat ze deze kansen ook daadwerkelijk leren benutten.

Het is dus niet zomaar een wandeltocht. Het is een verdiepingstocht, met vooral een reis naar binnen. Diepere vraagstukken als ‘wie ben ik’, ‘wat wil ik’ en ‘wat kan ik’, zijn nauw verweven met het lopen van de Camino en de ontmoeting hierin met jezelf.

Om de doelstellingen rondom empowerment gericht te kunnen bereiken, worden de jongeren onderweg begeleid aan de hand van een coachingsprogramma. De deelnemers krijgen onderweg ervaringsgerichte opdrachten en oefeningen, die ze individueel of in groepsverband uit moeten voeren. Ook worden onderweg coachingsgesprekken gevoerd.

Het programma’s is gericht op jongeren in de leeftijd van 18 t/m 28 jaar in de regio Amsterdam, die momenteel geen opleiding volgen of werk hebben en die moeilijk te bereiken zijn voor de reguliere instanties en/of met reguliere begeleidingsprogramma’s. Deze jongeren hebben er veelal baat bij om tijdelijk uit hun leefomgeving gehaald te worden, aangezien die over het algemeen geen constructieve bijdrage levert aan hun ontwikkeling.

Ver weg van huis krijgen ze de kans een vicieuze cirkel te doorbreken en weer regie te nemen over hun eigen leven. Ze werken aan zelfkennis, zelfbeeld en zelfvertrouwen. De jongeren krijgen een buitengewone leerzame ervaring en leveren een prestatie om trots op te zijn. Aan het eind van de tocht zullen zij inzien dat je altijd meer kunt dan je denkt, als je bereid bent ergens echt voor te gaan en je kwaliteiten goed weet in te zetten.

Het gehele programma vindt plaats onder begeleiding van professionele (gecertificeerde) coaches, allen met uitgebreide ervaring als reisbegeleider en jongerencoach.