About Us

De missie van StreetPro is om jongeren die om wat voor een reden dan ook buiten het (sociaal-maatschappelijk) systeem vallen, een positief toekomstperspectief aan te reiken. Dit doen wij door maatwerk aan te bieden en oplossingsgerichte methodieken te gebruiken die nauw aansluiten op de talenten en belevingswereld van de jongeren.